Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku.
Název práce v češtině: Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku.
Název v anglickém jazyce: Czech and Serbian phraseology: comparison, aspects and structure of the Czech-Serbian phraseological dictionary
Klíčová slova: frazeologie, frazeografie, čeština, srbština, srbocharvátština, termín, frazém, kombinatorika
Klíčová slova anglicky: phraseology, phraseography, Czech language, Serbian language, term, phraseme, combinatorics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
  doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK