Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architekt Antonín Tenzer
Název práce v češtině: Architekt Antonín Tenzer
Název v anglickém jazyce: Architect Antonín Tenzer
Klíčová slova: Československá architektura, architektura 20. století, Antonín Tenzer, hotel Jalta, Lidice, avantgarda, zdravotnické stavby, funkcionalismus, regionalismus, monumentalismus, socialistický realismus, dvouletka
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak architecture, 20th century architecture, Antonin Tenzer, Jalta hotel, Lidice, avant-garde, health buildings, functionalism, regionalism, monumentalism, socialist realism, two-year plan
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 17:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
  doc. Ing. Petr Vorlík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK