Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"De Story van Twee Talen" Grammaticale beschrijving en analyse van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engels
Název práce v jazyce práce (nizozemština): "De Story van Twee Talen" Grammaticale beschrijving en analyse van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engels
Název práce v češtině: "Story o dvou jazycích." Gramatický rozbor a analýza vnitrovětného přepínání kódů mezi nizozemštinou a angličtinou
Název v anglickém jazyce: Grammatical description and analysis of intrasentential codeswitching between Dutch and English
Klíčová slova: přepínání kódů, jazykový kontakt, matriční jazyk, zapuštěný jazyk, model MLF
Klíčová slova anglicky: codeswitching, language contact, matrix language, embedded language, matrix language frame model
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Jan Pekelder, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.04.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.04.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jacomine Nortier
  Roel Vismans, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK