Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén filmu - informace - společnost
Název práce v češtině: Fenomén filmu - informace - společnost
Název v anglickém jazyce: Phenomenon of Film - Information - Society
Klíčová slova: Aparát, autopoiésis, film, fotografie, informace, informační společnost, kódování, komplexita, komunikace, médium, pohyb, reference druhého, rekurzivní systém, sebereference, sociální systémy, systém, technický obraz, techniky zobrazování
Klíčová slova anglicky: Apparatus, autopoiesis, coding, communication, complexity, film, imaging techniques, information, information society, medium, motion, Other-reference, photography, recursive system, Selfreference, social systems, techno-image
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Datum a čas obhajoby: 11.12.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.12.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
  prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Brejcha, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK