Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Romantické povídky Karla Sabiny
Název práce v češtině: Romantické povídky Karla Sabiny
Název v anglickém jazyce: Sabina's romantic short story
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Datum a čas obhajoby: 28.04.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK