Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posturální změny u dědičných polyneuropatií, možnosti léčby s využitím fyzioterapeutických metod
Název práce v češtině: Posturální změny u dědičných polyneuropatií, možnosti léčby s využitím fyzioterapeutických metod
Název v anglickém jazyce: Postural changes in hereditary polyoneuropathies, treatment possibilites by use of physiotherapy methods
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Vinciková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2010
Datum zadání: 03.02.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Renáta Muchová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK