Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akcionářský pivovar na Smíchově 1918-1948
Název práce v češtině: Akcionářský pivovar na Smíchově 1918-1948
Název v anglickém jazyce: Incorporated brewery in Smichov 1918-1948
Klíčová slova: Hospodářské dějiny, dějiny podnikání
Klíčová slova anglicky: Economic History, History of Enterpreneurship
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:01.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Hájek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Adept se bude zabývat Akcionářským pivovarem na Smíchově. Cílem práce je sledovat pivovar jako podnikatelský subjekt, tedy z hlediska zisku, podnikatelských strategií, způsobu řízení jakož i odbytu. Práce je limitovaná lety 1918-1948. Práce bude založena na studiu odborné literatury, časopisu pivovarského průmyslu Kvas a hlavně na podnikovém archivním fondu uloženém ve Státním oblastním archivu Praha.
Seznam odborné literatury
Hlaváč, Miroslav M.: Tvůrci českého zázraku. Praha, APS Agency 2000
Jakubec, Ivan, Zdeněk Jindra: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie Praha, Karolinum 2006.
Kratochvíle, Antonín: Pivovarství českých zemí v proměnách 20. století. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 2005.
Lacina, Vratislav: Hospodářství českých zemí 1880-1914, Praha 1990.
Likovský, Zbyněk: České pivovary 1869-1900. Praha , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 2005.
Likovský, Zbyněk: Pivovary československého území 1900-1948. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 2006.
Urban, Otto: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.
Odborná Periodika:
Kvas časopis pro pivovarnictví, vinopalství, vinařství a chmelařství Praha 1918-1948 roč.2-73.
Pivovarské listy Praha 1918-1948 roč. 35-66.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK