Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Definice, epidemiologie a diagnóza sepse.
Název práce v češtině: Definice, epidemiologie a diagnóza sepse.
Název v anglickém jazyce: Definition, epidemiology and diagnosis of sepsis.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 21.03.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Tomáš Hrnčíř, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Sepse je systémová zánětová odpověď organismu vyvolaná infekcí při které dochází vlivem nadprodukce zánětových mediátorů k poškození organismu.

Základem bakalářská práce bude zpracování literární rešerše o problematice definování sepse, její epidemiologii a diagnostice. Dále studentka posoudí možnost využití xMAP technologie pro stanovení markerů sepse, např. cytokinů.
Součástí práce bude také srovnání stanovení cytokinů metodami ELISA a xMAP včetně ekonomického zhodnocení.

Práce bude zpracována v těchto hlavních kapitolách: 1. Úvod, 2. Literární přehled, 3. Cíl, 4. Materiál a metody (ELISA a xMAP technologie), 5. Výsledky, 6. Diskuse (zhodnocení výsledků v kontextu s literárními údaji), 7. Závěr a 8. Seznam použité literatury.
Seznam odborné literatury
1. Bianchi ME. DAMPs, PAMPs and alarmins: all we need to know about danger. J.Leukoc.Biol. 2007; 81:1-5.
2. Bone RC, Balk RA, Cerra FB et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest 1992; 101:1644-55.
3. Cai B, Deitch EA, Ulloa L. Novel insights for systemic inflammation in sepsis and hemorrhage. Mediators.Inflamm. 2010; 2010:642462.
4. Castellheim A, Brekke OL, Espevik T, Harboe M, Mollnes TE. Innate immune responses to danger signals in systemic inflammatory response syndrome and sepsis. Scand.J Immunol. 2009; 69:479-91.
5. de Jager W, Prakken B, Rijkers GT. Cytokine multiplex immunoassay: methodology and (clinical) applications. Methods Mol.Biol. 2009; 514:119-33.
6. Lever A, Mackenzie I. Sepsis: definition, epidemiology, and diagnosis. BMJ 2007; 335:879-83.
7. Marshall JC, Reinhart K. Biomarkers of sepsis. Crit Care Med 2009; 37:2290-8.
8. Pierrakos C, Vincent JL. Sepsis biomarkers: a review. Crit Care 2010; 14:R15.
9. Rittirsch D, Flierl MA, Ward PA. Harmful molecular mechanisms in sepsis. 10. Nat.Rev.Immunol. 2008; 8:776-87.
10. Ulloa L, Tracey KJ. The "cytokine profile": a code for sepsis. Trends Mol.Med 2005; 11:56-63.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK