Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující měření mechanických vlastností biologických materiálů
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující měření mechanických vlastností biologických materiálů
Název v anglickém jazyce: The factors influencing the measurement of mechanical properties
of biological materials
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce je prací rešeršní. Jejím cílem je zmapovat problematiku vlivu působení vnějších faktorů a parametrů vlastního vzorku na měření mechanických vlastností biologických materiálů, jako jsou např. kosti, cévní stěny, šlachy, chrupavky apod. Při měření mechanických vlastností tkání dostáváme široké spektrum výsledků, přičemž obdržené hodnoty závisí na mnoha faktorech. Tyto faktory jsou dány jednak podmínkami vlastního expertimentu a také fyzilogickým stavem sledovaného vzorku. V této práci by se měla studentka zaměřit na zmapování vlivu obou skupin faktorů s využitím knižních, časopiseckých i internetových zdrojů a zpracovat přehled celé problematiky. Od studentky se předpokládá samostatná práce s knižními a internetovými informačními zdroji.
Seznam odborné literatury
Valenta J a kol.: Biomechanika, Academia Praha, 1985
Ďoubal S., Klemera P., Semecký V., Lamka J., Kuchařová M.: Non-linear mechanical behavior of visco-elastic biological structures-measurements and models, Acta medica 47 (2), 2004, str. 297-300.
Kuchařová M., Ďoubal S., Klemera P., Rejchrt P., Navrátil M.: Viscoelasticity of biologial materials - measurement and practical impact on biomedicine. Physiol. Res. 56 (Suppl. 1), 2007, str. 33-37.
Sasaki N., Enyo A.: Viscoelastic properties of bone as a function of water content. J.Biomechnics, Vol.28, No.7, 1995, str.809-815.
Ito, M., Nishida A., Koga A., Ikeda S.,Shiraishi A., Uetani M., Hayashi K., Nakamura T.:
Contribution of trabecular and cortical components to the mechanical properties of bone and their regulating parameters. Bone 31 (3), 2002, str. 351-358.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK