Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikálně chemické vlastnosti nově připravených léčiv
Název práce v češtině: Fyzikálně chemické vlastnosti nově připravených léčiv
Název v anglickém jazyce: Physico-chemical Properties of Newly Synthetized Drugs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: Ing. Martin Drastík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava ze zadané literatury

Zpracování tématu podle pokynů vedoucího práce

Písemné a grafické zpracování výsledků

Koncipování a konečné zpracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
1. Rose J.: Advanced Physico-chemical Experiments. Isaac Pitman & Sons, London 1964.
2. Atkins P., De Paula J.: Physical Chemistry for Life Sciences. Oxford University Press, Oxford, 2006.
3. Jankulovska M., Spirevska I., Šoptrajanova L.: Bull. Chem. Tech. Mac. 25 (2006), 99 – 106.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK