Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organic food consumption as an example of pro-environmental behavior: application of the theory of planned behavior
Název práce v češtině: Spotřeba biopotraviny jako příklad proenvironmentálního chování: aplikace teorie plánovaného chování
Název v anglickém jazyce: Organic food consumption as an example of pro-environmental behavior: application of the theory of planned behavior
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2011
Datum zadání: 01.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Michael Lee Smith, Ph.D.
  doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK