Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Šumavy v česky a německy psané literatuře po roce 1945. Krajina, ztracený a znovuobjevovaný domov, místo setkávání i míjení národů
Název práce v češtině: Obraz Šumavy v česky a německy psané literatuře po roce 1945. Krajina, ztracený a znovuobjevovaný domov, místo setkávání i míjení národů
Název v anglickém jazyce: The image of the Bohemian forest in Czech and German-written literature since 1945. Landscape lost and rediscovered homeland, the space of meeting and passing by of the nationes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK