Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání diagnostických nástrojů u parafiliků se zaměřením na pedofilii
Název práce v češtině: Srovnání diagnostických nástrojů u parafiliků se zaměřením na pedofilii
Název v anglickém jazyce: Comparison of Accuracy and Precision of Sexodiagnostic Methods of Penile Plethysmography and Viewing Time
Klíčová slova: pedofilie, hebefilie, vizuální reakční čas, čas sledování, penilní pletysmografie
Klíčová slova anglicky: Penile plethysmography, Viewing time, Paedophilia, Hebephilia, Sexual Arousal, Paraphilia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2011
Datum zadání: 01.02.2011
Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
  doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK