Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie
Název práce v češtině: Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie
Název v anglickém jazyce: The Relationship of Translation Studies and Translation Didactics
Klíčová slova: translatologie, teorie překladu, didaktika překladu, vzdělávání překladatelů, odborná příprava překladatelů
Klíčová slova anglicky: Translation Studies, translation theory, translation didactics, translator education, translator training
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2011
Datum zadání: 01.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
  prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK