Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostituce v Celestině a její společenský kontext
Název práce v češtině: Prostituce v Celestině a její společenský kontext
Název v anglickém jazyce: The prostitution in Celestina and its social context
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 31.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.04.2011 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK