Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku
Název práce v češtině: Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku
Název v anglickém jazyce: Early Mediaeval Cultural Contacts between Bavaria and Bohemia
Klíčová slova: raný středověk; archeologie; Čechy; Bavorsko; Chebsko; interdisciplinarita; Nová kulturní historie; regionalistika; dějiny historiografie
Klíčová slova anglicky: Early Middle Ages; Archaeology; Bohemia; Bavaria; Cheb region (Egerland); The New Cultural History; Regional science; History of historiography
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 31.01.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Hans Losert
  doc. David Kalhous, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK