Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Funkce rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení
Název práce v češtině: Funkce rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení
Název v anglickém jazyce: The function of an arbitrator in international arbitration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 27.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: 317
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK