Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A země se třásla: reflexe zemětřesení ve Skopji (1963) a Banja Luce (1969)
Název práce v češtině: A země se třásla: reflexe zemětřesení ve Skopji (1963) a Banja Luce (1969)
Název v anglickém jazyce: And the earth was shaking: the reflections of the earthquakes in Skopje (1963) and Banja Luka (1969)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2011
Datum zadání: 28.01.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK