Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce poškození DNA a sledování jeho opravy
Název práce v češtině: Detekce poškození DNA a sledování jeho opravy
Název v anglickém jazyce: Detection of the DNA damage and its repair
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2011
Datum zadání: 18.03.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2013
Oponenti: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretický úvod:
Mutageneze, mechanizmy poškození DNA – Mutageny
Mechanizmy opravy DNA (bázová excisní reparace, nukleotidová excisní reparace)

Náplň :
Techniky buněčných kultur savčích nebo lidských buněk
Stanovení poškození DNA kometovým testem
Sledování opravy poškození DNA kometovým testem
Sledování kapacity reparace DNA pomocí buněčných extraktů
Seznam odborné literatury
DNA Repair and Mutagenesis, second edition, E.C. Friedberg, G.C. Walker, W. Siede, R.D. Wood, R.A. Schultz, T. Ellenberger. ASM Press, ISBN 1-55581-319-4.

Martinez GR, Loureiro AP, Marques SA, Miyamoto S, Yamaguchi LF, Onuki J, Almeida EA, Garcia CC, Barbosa LF, Medeiros MH, Di Mascio P. Oxidative and alkylating damage in DNA. Mutat Res. 2003; 544(2-3):115-27.

Sarasin A. An overview of the mechanisms of mutagenesis and carcinogenesis. Mutat Res. 2003; 544(2-3):99-106.

Dronkert ML, Kanaar R. Repair of DNA interstrand cross-links. Mutat Res. 2001; 486(4):217-47.

Hanawalt PC. Controlling the efficiency of excision repair. Mutat Res. 2001; 485(1):3-13.

Collins AR, Dobson VL, Dusinská M, Kennedy G, Stetina R. The comet assay: what can it really tell us? Mutat Res. 1997; 375(2):183-93.

Collins AR, Oscoz AA, Brunborg G, Gaivão I, Giovannelli L, Kruszewski M, Smith CC, Stetina R. The comet assay: topical issues. Mutagenesis. 2008; 23(3):143-51.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK