Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Céline v Čechách
Název práce v češtině: Céline v Čechách
Název v anglickém jazyce: Céline in Bohemia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 28.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
  doc. PhDr. Václav Jamek
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK