Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kreativita a kreativní průmysly: redefinice ekonomiky a kultury
Název práce v češtině: Kreativita a kreativní průmysly: redefinice ekonomiky a kultury
Název v anglickém jazyce: Creativity and Creative Industries: Redefinition of Economy and Culture
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2011
Datum zadání: 28.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Václav Riedlbauch
  Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK