Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spravedlivé hodnocení žáků ve škole - očima žáků a učitelů
Název práce v češtině: Spravedlivé hodnocení žáků ve škole - očima žáků a učitelů
Název v anglickém jazyce: Fair Assessment of Students - Views of Students and Teachers
Klíčová slova: hodnocení žáků, spravedlivost
Klíčová slova anglicky: assessment, equity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Greger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2014
Datum zadání: 05.03.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M204, seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zpracování přehledu domácí a zahraniční literatury k hodnocení žáků s důrazem na formy hodnocení
2. Přehled způsobů hodnocení v zahraničí (komparativní perspektiva)
3. Sběr, analýza a interpretace kvalitativních dat (realizace a vyhodnocení empirického výzkumu
4. Finalizace a odevzdání bakalářské práce
Seznam odborné literatury
Košťálová, H.; Miková, Š.; Stang, J. (2012). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.
Košťálová, H.; Straková, J. a kol. (2008). Hodnocení: Důvěra, dialog a růst. Praha: Skav. Dostupné na: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/skav_hodnoceni_web.pdf
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.
Muijs, D. a Reynolds, D. (2011). Effective teaching: Evcidence and Practice. London: Sage, 3rd. Ed.
Předběžná náplň práce
Cílem výzkumu bude provést rozhovory nebo skupinové rozhovory (focus group) s žáky a učiteli na základních školách a zjistit, jaké je dle nich spravedlivé hodnocení žákova výkonu. Respektive u žáků zjistit, s jakými příklady nespravedlivosti se setkali ve škole. Výzkumná zjištění budou v závěru práce doplněna o doporučení pro kvalitní a spravedlivé hodnocení žáků ve škole (s důrazem na kriteriální hodnocení, formativní hodnocení a sebehodnocení žáků). Kvalitativní výzkum může být doplněn o dotazníkové šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to cunduct a qualitative research into school practices of pupils' assessment.
The main focus will be given on pupils' evaluation of fairness of the assessment with emphasis on formative assessment, criterion-referenced assessment and pupils' self-evaluation and its use in classrooms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK