Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika interpretace románu Mihálye Babitse Kalif čápem
Název práce v češtině: Problematika interpretace románu Mihálye Babitse Kalif čápem
Název v anglickém jazyce: The depiction of the interpretation of Mihály Babits's novel A Gólyakalifa
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lajos Grendel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stručná charakteristika a přehled tvorby Mihálye Babitse; nastínění dobového maďarského literárního kontextu - hlavní směry a proudy se zaměřením na literární zpracování problematiky psychoanalýzy a freudismu; Freudovo učení o snech a rozdvojené osobnosti, alter ego;
Komplexní rozbor díla MIhálye Babitse Kalif čápem;
Exkurz do oblasti zpracování tematiky rozdvojení osobnosti u některých maďarských autorů první poloviny 20. století; srovnání pohledů a zpracování tematikjy alter ega u ostatních autorů; konfrontace s Babitsovým Kalifem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK