Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy
Název práce v češtině: Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy
Název v anglickém jazyce: Aesthetic Judgement from Philosophical, Psychological and Neuroscientific Perspectives
Klíčová slova: analytická estetika, estetické hodnocení, estetický soud, neuroestetika, libost
Klíčová slova anglicky: aesthetic appraisal, aesthetic judgement, pleasure, analytic aesthetics, neuroaesthetics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2014 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
  PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK