Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zánik nájmu bytu
Název práce v češtině: Zánik nájmu bytu
Název v anglickém jazyce: Tenancy expiration
Klíčová slova: nájem bytu, výpověď, bytová náhrada
Klíčová slova anglicky: tenaty, abrogation, housing replacement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Téma této práce je zaměřeno na institut občanského práva, a to zánik nájmu bytu. Cílem práce je především seznámení s danou tématikou a vyjasnění jednotlivých institutů zániku nájmu bytu a dalších pojmů s tímto související, především na základě zákonů, závěrů právní teorie a právní praxe, a to kompilační metodou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topis of this thesis focuses on the institute of civil law, namely tenancy expiration. The aim of this work is getting acquainted with this issue and clarifying the separate institutes of tenancy expiration and other concerning notions, particularly on the basis of acts, legal theory conclusions and judicial practice with help of the compilation method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK