Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Monitoring sedání násypů dopravních staveb
Název práce v češtině: Monitoring sedání násypů dopravních staveb
Název v anglickém jazyce: Monitoring of settlement in road constructions
Klíčová slova: sedání, násyp, geotechnický monitoring, modelování, dopravní stavby
Klíčová slova anglicky: settlement, embankment, geotechnical monitoring, modeling, road constructions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Novotný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: RNDr. František Kresta
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK