Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žena jako pachatelka vraždy
Název práce v češtině: Žena jako pachatelka vraždy
Název v anglickém jazyce: Woman as a Perpetrator of Murder
Klíčová slova: pachatelka vraždy, vražda, partnerská vražda, ženská věznice
Klíčová slova anglicky: Female Perpetrator of Murder, Murder, Intimate Murder, Women's Prison
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
  doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK