Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodina a žena v kyrgyzské společnosti
Název práce v češtině: Rodina a žena v kyrgyzské společnosti
Název v anglickém jazyce: The Family and Women in Kyrgyz Society
Klíčová slova: kyrgyzská rodina; tradice a svatební obřady v Kyrgyzstánu; kompenzace za nevěstu (kalym); únosy nevěst (ala kačuu); postavení ženy ve Střední Asii; kult plodnosti; příbuzenská adopce dětí v rodině
Klíčová slova anglicky: Kyrgyz family; traditions and wedding ceremony in Kyrgyzstan; bride compensation (kalym); bride kidnapping (ala kachuu); women’s status in Central Asia; fertility cult; child adoptions by kin.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 26.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.07.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
  doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK