Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie
Název práce v češtině: Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie
Název v anglickém jazyce: Jiřina Popelová and Modern Czech Comeniologica Studies
Klíčová slova: komeniologie, Jiřina Popelová, dějiny vědy, historiografie
Klíčová slova anglicky: comeniologial studies, Jiřina Popelová, history of science, historiography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 26.01.2011
Datum a čas obhajoby: 09.12.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.12.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
  prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK