Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poškozený v českém a polském trestním řízení
Název práce v češtině: Poškozený v českém a polském trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Injured person in Czech and Polish criminal procedure
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2005
Datum zadání: 16.02.2005
Datum a čas obhajoby: 26.11.2008 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2008
Oponenti: JUDr. Jan Sváček
  prof. doc. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK