Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phylogeography, taxonomy and systematics of selected members of the family Bosminidae
Název práce v češtině: Fylogeografie, taxonomie a systematika vybraných zástupců čeledi Bosminidae
Název v anglickém jazyce: Phylogeography, taxonomy and systematics of selected members of the family Bosminidae
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK