Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století
Název práce v češtině: Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století
Název v anglickém jazyce: Conceptualization of mores in 17 th Century French Tragedy
Klíčová slova: Racinovy tragédie (Alexandr Veliký, Andromaché, Britannicus), Corneillovy tragédie (Médeia, Cid, Polyeuktos, Hérakleios, Oidipus, Sofonisba), A. Piccolomini, L. Castelvetro, T. Tasso, J. Chapelain, D. Heinsius, La Mesnardiere, d’Aubignac, Saint-Évremond, R. Le Bossu, R. Rapin, povahokresba v tragédii, francouzský klasicismus, Aristotelova Poetika, Corneillovy Rozpravy, řádnost, přiměřenost, podobnost, důslednost, konceptualizace mores, endogenní přístupy v literární vědě
Klíčová slova anglicky: Racine´s Alexandre Le Grand, Andromaque, Britannicus, Corneille´s Médée, Le Cid, Polyeucte, Héraclius, Oidipe, Sophonisbe, A. Piccolomini, L. Castelevetro, T. Tasso, J. Chapelain, D. Heinsius, La Mesnardiere, d´Aubignac, Saint-Évremond, R. Le Bossu, R. Rapin, characters in Seventeenth-Century Tragedy, French Classicism, Aristotle´s Poetics, Corneille´s Discours, Aristotelian chrestos, bienséance, appropriateness, resemblance, consistency, verisimilitude, A. Dacier
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 26.01.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
  prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK