Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncertní melodramy Zdeňka Fibicha
Název práce v češtině: Koncertní melodramy Zdeňka Fibicha
Název v anglickém jazyce: Concert Melodramas of Zdeněk Fibich
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 26.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
  PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK