Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Křesťansko-muslimský dialog v Evropě
Název práce v češtině: Křesťansko-muslimský dialog v Evropě
Název v anglickém jazyce: Christian-Muslim Dialogue in Europe
Klíčová slova: mezináboženský, dialog, muslimové, islám, křesťanství, církve, integrace, ekumenismus, Evropa, Syropalestina
Klíčová slova anglicky: interfaith, dialogue, Muslims, Islam, Christianity, Churches, integration, ekumenism, Europe, Syropalestine
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 26.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Pavel Hošek
  doc. ThDr. Ivan Štampach
 
 
Seznam odborné literatury
Abicht, Ludo et. al., Islam and Europe. Challenges and Opportunities, Lectures Forum A. and A. Leysen 2006 – 2007, UPL in Context, Leuven: Leuven University Press, 2008
Alwall, Jonas, Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden, Lund: Lund University Press, 1998
Anwar, Anjum, Chivers, Chris, Local authorities and interreligious dialogue from a United Kingdom perspective – A missed oportunity, in: Skard, Halvdan et alia, Gods in the city. Intercultural and Inter-religious Dialogue at local level, Strasbourg: Council of Europe, 2008
Omar, Irfan A. (ed.), A Muslim View of Christianity. Essays on Dialogue by Mahmoud Ayoub, Maryknoll, New York: Orbis Books, 2007
Ayoub, Mahmoud, Martyrdom in Christianity and Islam, in: Antoun, Richard T., Hegland, Mary Elaine (eds.), Religious Resurgence: Contemporary Cases in Islam, Christianity and Judaism, New York: Syracuse University Press, 1987
Armstrong, Karen, Islám, Praha: Nakladatelství Slovart, 2008
Bailey, Betty Jane, Bailey, J. Martin, Who are the Christians in the Middle East?, Grand Rapids and Cambridge, W. B. Eerdmans Publishing Comp., 2003
Barnes, Michael, Theology and the dialogue of religions, Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bečka, Jiří, Mendel, Miloš, Islám a české země, Olomouc: Votobia, 1998
Boublík, Vladimír, Teologie mimokřesťanských náboženství, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000
Cardini, Franco, Evropa a islám, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004
Carroll, Jill B., Dialog civilizací. Gülenovy islámské ideály a humanistický diskurs, Clifton, NJ: Tughra Books, 2010
Cesari, Jocelyne, When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States, New York: Palgrave Macmillan, 2004
Cragg, K., Sandals at the Mosque. Christian Presence Amid Islam, London: SCM Press, 1959
Čejka, Marek, Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, Brno: Barrister and Principal, 2007
Červenková, Denisa, Rethmann, Albert-Peter (eds.), Islám v českých zemích, Praha: Centrum pro studium migrace; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009
D’Costa, Gavin, Christianity and World Religions. Disputed Questions in the Theology of Religions, Chichester: Wiley-Blackwell, 2009
Děkanovská, Kateřina, Kulturní specifika muslimů v ČR, in: Scheu, Harald, Ch. (ed.), Migrace a kulturní konflikty, Praha: Auditorium, 2011
Denny, Frederik M., Islám a muslimská obec, Praha: Prostor, 1999
Esposito, John, Mogahed, Dalia, Who Speaks for Islam? What a billion of Muslims Really Think. New York: Gallup Press, 2007
Esposito, John, Voll, John (eds.), The Makers of Contemporary Islam, Oxford, New York: Oxford University Press, 2001
Fletcher, Richard, Kříž a půlměsíc. Křesťanství a islám od Muhammada po reformaci, Praha: Mladá Fronta, 2004
Floss, Karel, et. al., Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím, sborník z konference v Praze 25. – 26. 10. 2007, Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 2007
Goody, Jack, Islam in Europe, Cambridge: Polity Press, 2004
Griffith, Sidney H., The Church in the Shadow of the Mosque. Christians and Muslims in the World of Islam, Princeton and Oxford: Princeton university Press, 2008
Haddad, Yvonne, Y., Smith, Jane I. (eds.) Muslim Minorities in the West. Visible and Invisible, Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2002
Halliday Fred, West Encountering Islam. Islamophobia Reconsidered, in: Mohammadi Ali, (ed.), Islam Encountering Globalization, London: Routledge Curzon, 2002
Hirt, Tomáš, Jakoubek, Marek (eds.), Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: (antropologická perspektiva), Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
Horáková, Milada, Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly, Praha: VÚPSV, 2003
Hošek, Pavel, Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství, Praha: Návrat domů, 2005
Christensen, Jens, The practical approach to Muslims, [místo neuvedno]: The North Africa Mission, 1977
Jenkins, Philip, God’s Continent. Christianity, Islam, and Europe’s Religious Crisis, Oxford, New York: Oxford University Press, 2007
Jukko, Risto, Trinitarian Theology in Christian-Muslim Encounters, Helsinki: Luther-Agricola-Society, 2001
Kepel, Gilles, Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět, Brno: Atlantis, 1996
Kepel, Gilles, Fitna. Válka v srdci islámu, Praha: Karolinum, 2006
Knitter, Paul F., No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1985
Kropáček Luboš, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad, 1996
Kropáček, L., Islám a západ. Historická paměť a současná krize, Praha: Vyšehrad, 2002
Kuschel, Karl J., Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje, Praha: Vyšehrad, 1997
Küng, Hans, van Ess, Josef, Křesťanství a islám: na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad, 1998
Larsson, G. (eds.), Islam in Nordic and Baltic Countries, Abingdon, New York: Routledge, 2009
Mandaville, Peter, G., Reimagining the Ummah? Information technology and the Changing Boundaries of Political Islam, in: Mohammadi Ali, (ed.), Islam Encountering Globalization, London: Routledge Curzon, 2002
Mendel, M., Bečka, J. Islám a české země, Olomouc: Votobia, 1998
Mendel, M., Ostřanský, B., Rataj, T. Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Praha: Academia, 2008
Mendel, Miloš, Hidžra, Praha: OÚ AV ČR, 2006
Mohammadi, Ali (ed.), Islam Encountering Globalization, London: Routledge Curzon, 2002
Moravčíková, Michaela, Lojda, Miroslav (eds.), Islám v Európe, Zborník referátov z rovnomennej medzinárodnej konferencie ÚVŠC a Centra pre európsku politiku 25. – 27. novembra 2005 v Smoleniciach, Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církvi, 2005
Mounier, Emmanuel, Místo pro člověka. Manifest personalismu, Praha: Vyšehrad, 1948
Myhill, John, Language, religion and national identity in Europe and the Middle East: a historical study, Amsterdam: Benjamins, 2006
Nagel, Tilman, The History of Islamic Theology. From Muhammad to the Present, Princeton: Markus Wiener Publishers, 2000
Nazir Ali, Michael, Frontiers in Muslim-Christian Encounter, Oxford: Regnum Books, 1987
Nereid, Camilla T., In the Light of Said Nursi. Turkish Nationalism and the Religious Alternative, Bergen: Universitetet i Bergen. Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 1997
Neusner, Jacob (ed.), Religious Foundations of Western Civilization: Judaism, Christianity, and Islam, Nashville: Abingdon, 2006
Nielsen, Jørgen, Muslims in Western Europe, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004
Nonneman, G., Niblock, T., Szajkowski, B. (eds.), Muslim Communities in the New Europe, Reading: Ithaca Press – Garnet Publishing Ltd., 1996
Obuchová, Ľubica (ed.), Variace na Korán. Islám v diaspoře, Praha: Orientální Ústav AV ČR, 1999
Pedersen, Lars, Newer Islamic Movements in Western Europe, Aldershot: Ashgate, 1999
Pesch, Otto H., Druhý vatikánský koncil 1962 – 1965. Příprava, průběh, odkaz, Praha: Vyšehrad, 1996
Poláková, Jolana, Bůh v dialogu: k hledání živého základu filosofické teologie, Praha: Vyšehrad, 2001
Ramadan, Tariq, Western Muslims and the Future of Islam, Oxford and New York: Oxford University Press, 2004
Ramadan, Tariq, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation, Oxford and New York: Oxford university Press, 2009
Said, Edward, Orientalismus, Praha: Paseka, 2006
Schultze, Rudolph, Dějiny islámského světa ve 20. století, Brno 2007
Skard, Halvdan et alia, Gods in the city – Intercultural and inter-religious dialogue at local level, Council of Europe: Strasbourg 2008
Smith, Wilfred C. The Meaning and End of Religion, Minneapolis: First Fortres Press Edition, 1991
Šlajerová Monika, Palestinská církev dnes. Politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009
Talál, El Hasan bin, Christianity in the Arab World, London: SCM Press, 1998
Tauer, Felix, Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha: Vyšehrad, 2006
Tesař, Filip, Etnické konflikty, Praha: Portál, 2007
Ucko, Hans (ed.), Changing the Present, Dreaming the Future. A Critical Moment in Interreligious Dialogue, Geneva: World Council of Churches, 2006
Valognes, Jean-Pierre, Vie et mort des Chrétiens d'Orient, des origines à nos jours, Paris: Fayard, 1994
Vrána, Karel, Dialogický personalismus, Praha: Zvon, 1996
Waardenburg, Jacques (ed.), Muslim Perceptions of Other Religions. A Historical Survey, New York, Oxford: Oxford University Press, 1999
Waldenfels, Hans, Fenomén křesťanství. Křesťanská univerzalita v pluralitě náboženství, Praha: Vyšehrad, 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK