Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pharmacological and physiological characteristics of organic cation transporters (OCTs) and multidrug and toxin extrusion proteins (MATEs)
Název práce v češtině: Farmakologické a fyziologické vlastnosti transportérů OCT a MATE
Název v anglickém jazyce: Pharmacological and physiological characteristics of organic cation transporters (OCTs) and multidrug and toxin extrusion proteins (MATEs)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Datum a čas obhajoby: 24.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Oponenti: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě odborného tisku vypracovat rešerši týkající se farmakologických exprese a aktivity organických iontových transportérů v placentě.
Seznam odborné literatury
Recentní odborné publikace v českých a zahraničních periodicích
Internet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK