Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Zemský soud větší 1541 – 1620 (Personální obsazení)
Název práce v češtině: Zemský soud větší 1541 – 1620 (Personální obsazení)
Název v anglickém jazyce: The Superior Land Court 1541 – 1620 (Personnel Overview)
Klíčová slova: soudní správa, zemský soud větší, předbělohorské období
Klíčová slova anglicky: administration of justice, the Superior Land court, the time prior to the Battle of White Mountain
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
  Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK