Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích)
Název práce v češtině: Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích)
Název v anglickém jazyce: Jan Quirin Jahn and the dictionary of the history of art? (Beginning of the history of the art in Bohemia)
Klíčová slova: Čechy – Quirin Jahn – Pelzel – dějiny umění – 18. století
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
  PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK