Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století
Název práce v češtině: Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století
Název v anglickém jazyce: The Kolín Cantional from 1517 and songs of the Bohemian Brethren
in the early sixteenth century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 24.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.04.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK