Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma lidské identity v díle Václava Havla
Název práce v češtině: Téma lidské identity v díle Václava Havla
Název v anglickém jazyce: The Topic of Human Identity in Václav Havel's Work
Klíčová slova: Václav Havel, identita, drama, esej
Klíčová slova anglicky: Václav Havel, Identity, drama, essay
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se soustředí na hru Largo desolato, autorovy eseje a korespondenci z období 70. a 80. let. Havlovo dílo bude konfrontováno s několika dalšími autory z okruhu disentu (Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková, Pavel Kohout).
Seznam odborné literatury
Archiv knihovny Libri prohibiti (dokumenty k VONSu aj.).
Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík. Praha 2009.
Alena Štěrbová: Modelové hry Václava Havla. Olomouc 2002.
Pavel Kosatík: Fenomén Kohout. Praha 2001.
A další literatura k Václavu Havlovi a československému disentu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK