Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxikologie nových psychotropních drog
Název práce v češtině: Toxikologie nových psychotropních drog
Název v anglickém jazyce: Toxicology of new psychotropic drugs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 24.01.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Prostudování základní literatury
2. Získání dalších vědeckých informačních zdrojů k zadané problematice pomocí databázových systémů, např. Medline, CC
3. Posouzení současného stavu poznání v zadané problematice
4. Zpracování literární rešerše na výše uvedené téma
Seznam odborné literatury
Novela zákona o návykových látkách 106/2011 Sb.
Vetulani J (2001). "Drug addiction. Part I. Psychoactive substances in the past and presence". Polish journal of pharmacology 53 (3): 201–14
Kalant H : Adverse effects of cannabis on health: an update of the literature since 1996.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Aug; 28(5):849-63.
Chen CY, Lin KM.: Health consequences of illegal drug use. Curr Opin Psychiatry. 2009 May;22(3):287-92.
Předběžná náplň práce
Sestavení literární řešerše týkající se toxicity nových psychoaktivních látek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Compilation of the review on the toxicity of new psychoactive substances
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK