Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965
Název práce v češtině: Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965
Název v anglickém jazyce: U. S. Foreign Policy Towards Cuba 1958-1965
Klíčová slova: Kuba, studená válka, kubánsko-americké vztahy, Spojené státy, Sovětský svaz, mezinárodní vztahy, karibská krize, invaze v Zátoce sviní, jaderné zbraně, John F. Kennedy, československo-kubánské vztahy, zahraniční politika, kubánská revoluce, rovnováha sil, ideologie, diktatury, reformní komunisté, socialismus
Klíčová slova anglicky: Cuba, Cold war, U.S.-Cuban relations, the United States of America, the Soviet Union, international relations, foreign policy, Bay of Pigs, nuclear weapons, the Cuban Missile Crisis, the Cuban Revolution, John F. Kennedy, Czechoslovak-Cuban relations, balance of power, ideology, dictatorships, reform communism, socialism
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 24.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2015 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
  prof. Ivo Barteček, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK