Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinemií
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinemií
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of a Newborn with hyperbilirubinemia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Nováková, MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 06.10.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK