Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační dovednosti mládežnického trenéra volejbalu a jejich rozvoj metodou VTI
Název práce v češtině: Komunikační dovednosti mládežnického trenéra volejbalu a jejich rozvoj metodou VTI
Název v anglickém jazyce: Communication skills of youth volleyball coach and their development by VIG
Klíčová slova: Videotrénink interakcí, intervence, dovednosti trenéra, interakce
Klíčová slova anglicky: Video Interaction Training, intervention, coach´s skills, interaction
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 24.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
  Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK