Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formal Expression of Definiteness in Albanian: A Description Based on Comparison with English
Název práce v češtině: Formální vyjádřování kategorie určenosti v albánštině. Popis na základě srovnání s angličtinou.
Název v anglickém jazyce: Formal Expression of Definiteness in Albanian: A Description Based on Comparison with English
Klíčová slova: albánština, angličtina, určitý člen, určitá forma, reference, srovnávací lingvistika
Klíčová slova anglicky: Albanian, English, definite article, definite form, reference, contrastive description
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 24.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.03.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
  Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK