Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Případová studie profesní činnosti tenisových trenérů
Název práce v češtině: Případová studie profesní činnosti tenisových trenérů
Název v anglickém jazyce: Case study of professional tennis coaches work
Klíčová slova: tenis, trenér
Klíčová slova anglicky: tennis, coach
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 10:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK