Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam subklasifikace postižení sentinelových uzlin u karcinomu prsu pro další chirurgickou léčbu
Název práce v češtině: Význam subklasifikace postižení sentinelových uzlin u karcinomu prsu pro další
chirurgickou léčbu
Název v anglickém jazyce: Significance of subclassification of sentinel lymph involvement in breast
cancer for following surgical treatment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (15-441)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 19.04.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:17.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2011
Oponenti: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
  doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK