Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj techniky a taktiky tenisové hry, současné didaktické metody
Název práce v češtině: Vývoj techniky a taktiky tenisové hry, současné didaktické metody
Název v anglickém jazyce: Development of techniques and tactics of tennis,
including current teaching methods
Klíčová slova: historie, vývoj, srovnání, doporučení, trénink
Klíčová slova anglicky: history, development, comparisons, recommendations, training
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2011
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK