Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost české žurnalistiky - Vít Holubec
Název práce v češtině: Osobnost české žurnalistiky - Vít Holubec
Název v anglickém jazyce: The personality of czech journalism - Vít Holubec
Klíčová slova: Sport, televize, komentátor, fotbal, přímý přenos, sportovní redakce.
Klíčová slova anglicky: Sport, television, commentator, soccer, live broadcasting, sports editor board.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. London: Sage Publications, 2006, 198 s. ISBN 1-4129-0798-5.
BRABEC, Otto. Teorie televizní a filmové žurnalistické tvorby: Obecné principy tvorby audiovizuálních sdělení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 286 s.
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce (1985-1990). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 65 s.
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969 – 1975. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 90 s.
ČERNÝ, Otakar. Brankám bylo padesát: Díky táto. Praha: Česká televize, 2007, 171 s. ISBN 978-80-85005-81-3.
DRBOHLAV, Vladimír. Přímý televizní přenos. Praha: FŽ UK, 1976, 168 s. Diplomová práce.
FAMFULÍKOVÁ, Michaela. Osobnost české televizní historie – Karel Mikyska. Praha: FSV UK, 2007, 44 s. Bakalářská práce.
FISCHER, Josef: ÖLCHLÄGER, Christoph. ABC des Sportjournalismus. München: Hackfoth, 1994, 357 s. ISBN 3-88295-210-5.
HÁJEK, Vladimír. Sportovní vysílání Československé televize do roku 1965. Praha: FŽ UK, 1979, 148 s. Diplomová práce.
HAJS, Miroslav. Dvacet let Branek – Bodů - Vteřin jako nejstaršího cyklického pořadu Československé televize. Praha: FŽ UK, 1977, 90 s. Diplomová práce.
HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986, 349 s.
HÖLZEL, Jiří. Branky, body, vteřiny: Fenomén sportovní žurnalistiky na obrazovkách České televize. Praha: FSV UK, 2001, 42 s. Bakalářská práce.
JENÍKOVÁ, Eliška. Vybraná osobnost z dějin televizního vysílání v Československu – Karol Polák. Praha. FSV UK, Praha 2011, 35 s. Bakalářská práce
JEŠUTOVÁ, Eva et al. Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9.
KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1.
KOUBA, Miroslav. Specifičnost práce sportovního televizního komentátora a rozhlasového reportéra. Praha: FŽ UK, 1975, 279 s. Diplomová práce.
LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století - zrod moderní žurnalistiky. Praha: FSV UK, 2005, 125 s. Diplomová práce.
POLÁK, Karol: HOLUBEC, Vít. Priviazaní k mikrofónu: Komentujú Karol Polák a Vít Holubec. Bratislava: Šport, 1972, 219 s.
STRASMAJER, Vladimír. Historie televize v Československu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978, 55 s.
VLÁŠEK, Vlastimil. Fotbalová mistrovství světa na obrazovkách Československé televize: Vývoj přímých přenosů od Anglie 1966 do Itálie 1990. Praha: FSV UK, 2008, 94 s. Diplomová práce.
ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČST Praha. Praha: FŽ UK, 1989, 282 s. Diplomová práce.
Předběžná náplň práce
Sportovní komentátor a moderátor Vít Holubec patří k průkopníkům sportovní žurnalistiky na našem území. Stál u zrodu vysílání u nás. Cílem je objektivní a srozumitelné vylíčení života a hlavně kariéry jednoho z nejuznávanějších komentátorů 20. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Sports commentator and moderator Vit Holubec is one of the pioneers of sports journalism in our country. The goal is an objective and understandable statement of the life and especially career one of the most respected commentators from the 20th century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK