Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika v hotelových řetězcích jako součást kultury cestovního ruchu
Název práce v češtině: Etika v hotelových řetězcích jako součást kultury cestovního ruchu
Název v anglickém jazyce: Ethics in hotel chains as part of the culture of tourism
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  Milada Šmejcová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK