Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Němci, Češi a Židé v Karlovarském kraji v 19. - 20. století. Studie z regionálních dějin
Název práce v češtině: Němci, Češi a Židé v Karlovarském kraji v 19. - 20. století. Studie z regionálních dějin
Název v anglickém jazyce: The Germans, the Czechs, the Jews in Karlovy Vary Region in 19.-20. century. Studies of Regional history.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, CSc.
  doc. PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK